ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
  1. «Організатор» - юридична особа, або фізична особа-підприємець, або особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, яка надає Видовищну послугу, шляхом організації Заходу, від імені, під контролем, і в інтересах якого Агент уповноважений здійснювати продаж квитків;
  2. «Агент» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТЕР.УА», яке надає Покупцям Супутні послуги від свого імені, а при укладенні правочинів на надання Видовищних послуг шляхом продажу квитків – виступає від імені та в інтересах Організатора.
  3. «Квиток» - документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Глядача на одноразове відвідування Заходу Організатора (вхідний Квиток). Квиток, роздрукований на паперовому носії є розрахунковим документом. Квиток не є товаром.
  4. «Абонемент» - документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Глядача на відвідування декількох Заходів із вказівкою періоду дії. Абонемент, роздрукований на паперовому носії є розрахунковим документом. Абонемент не є товаром. Надалі в тексті цієї оферти, якщо інше не буде випливати зі змісту та суті написаного, поняття Квиток та/або Абонемент (в єдиному чи множинному числі), буде зазначатись єдиним словом – Квиток.
  5. «Покупець» - фізична або юридична особа, яка придбаває й оплачує Видовищну та Супутню послуги, і додатково може замовити Доставку. Якщо Покупцем є фізична особа, він може бути одночасно й Глядачем, якщо саме він відвідав Захід на який він придбав Квиток.  
  6. «Глядач» (слухач) - особа, яка безпосередньо відвідує Захід по Квитку, пред’являючи його на контроль, і споживає Видовищну послугу.
  7. «Видовищна послуга» - послуга культурного, просвітницького, спортивного характеру, яка надається Покупцеві Організатором у рамках Заходу, при безпосередній присутності Глядача на такому Заході. 
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. На умовах, визначених у цій публічній пропозиції (оферті), а також істотних умовах, обумовлених та підтверджених сторонами в окремому Замовленні:
  2. між Організатором і Покупцем укладається договір на надання Видовищної послуги, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Глядачем Заходу, і споживання Видовищної послуги, на яку Покупець придбаває у Агента Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити Агенту вартість такої Видовищної послуги (далі – Договір на надання Видовищної послуги).
  3. між Агентом і Покупцем, укладається договір на надання Супутніх послуг, за яким Агент бере на себе зобов’язання надати Покупцеві замовлені ним Супутні послуги, а Покупець обов’язується оплатити Агенту вартість таких Супутніх послуг (далі – Договір на надання Супутніх послуг). Супутні послуги нерозривно пов’язані з продажем Квитка незалежно від його форми (електронний, паперовий), процедури Замовлення (Інтернет, Call-center, касу), та форми оплати, а тому надаються Покупцеві обов’язково при кожному продажу Квитка.
 3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
  1. Ця публічна пропозиція укласти договір (оферта) містить умови, при згоді й дотриманні яких, Покупець може придбати Видовищні й Супутні послуги, шляхом купівлі Квитка у Агента, і дія якої поширюється на всі способи здійснення Покупцем Замовлення та форми його оплати.
  2. Істотні та додаткові умови укладених: Договору на надання Видовищної послуги, та Договору на надання Супутніх послуги, містяться в цій публічній пропозиції укласти договір (оферті), та здійсненому Замовленні (його специфікації).
  3. В результаті придбання Квитка на Захід, між Покупцем і Організатором укладається Договір на надання Видовищної послуги, визначеної у Квитку. Придбаний у Агента Квиток на Захід Організатора підтверджує зобов’язання Організатора перед Покупцем: забезпечити пропуск Глядача (тобто пред’явника Квитка) у зазначені в Квитку строки проведення Заходу, та місці розташування Закладу, з метою споживання Глядачем Видовищної послуги.
   1. Для споживання Видовищної послуги, Покупцю / Глядачеві необхідно здійснити всі залежні від нього заходи, як-от:
   2. замовити й оплатити Квиток (процедура описана в окремому розділі цієї оферти).
   3. одержати Квиток в такі способи: