ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

1.1. «Організатор» - юридична особа, або фізична особа-підприємець, або особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, яка надає Видовищну послугу, шляхом організації Заходу, від імені, під контролем, і в інтересах якого Агент уповноважений здійснювати продаж квитків;
1.2. «Агент» - фізична особа-підприємець Журавель Андрій Андрійович, яка надає Покупцям Супутні послуги від свого імені, а при укладенні правочинів на надання Видовищних послуг шляхом продажу квитків – виступає від імені та в інтересах Організатора.
1.3. «Квиток» - документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Глядача на одноразове відвідування
Заходу Організатора (вхідний Квиток). Квиток, роздрукований на паперовому носії є розрахунковим документом. Квиток не є товаром.
1.4. «Абонемент» - документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Глядача на відвідування декількох Заходів із вказівкою періоду дії. Абонемент, роздрукований на паперовому носії є розрахунковим документом. Абонемент не є товаром. Надалі в тексті цієї оферти, якщо інше не буде випливати зі змісту та суті написаного, поняття Квиток та/або Абонемент (в єдиному чи множинному числі), буде зазначатись єдиним словом – Квиток.
1.5. «Покупець» - фізична або юридична особа, яка придбаває й оплачує Видовищну та Супутню послуги. Якщо Покупцем є фізична особа, він може бути одночасно й Глядачем, якщо саме він відвідав Захід на який він придбав Квиток.
1.6. «Глядач» (слухач) - особа, яка безпосередньо відвідує Захід по Квитку, пред’являючи його на контроль, і споживає Видовищну послугу.
1.7. «Видовищна послуга» - послуга культурного, просвітницького, спортивного характеру, яка надається Покупцеві Організатором у рамках
Заходу, при безпосередній присутності Глядача на такому Заході. 
1.8. «Захід» - спектакль, концерт, фестиваль, шоу, лекція, вистава, спортивне змагання / заняття, тренінг, екскурсія, експозиція, показ, виставка, передача, інша сукупність дій, спрямованих на організацію надання Видовищної послуги в одному місці й часі, об’єднані єдиною метою й характером. Назва, місце, дата і час початку проведення Заходу вказуються у Квитку.
1.9. «Заклади» - такі культурно-спортивні й видовищні установи, чи місця, як: театр, кінотеатр, стадіон, опера, оперета, консерваторія, філармонія, музей,цирк, клуб, центр, зал, галерея, виставка, заповідник, парк, палац, будинок, освітній заклад, лекторій, мото- вело- трек, концерт-хол, майданчик, та інші, у яких проводяться Заходи. Заклад може мати окрему будівлю, у якій проводиться захід, так і може не мати такої будівлі (наприклад, якщо Захід проводиться на відкритому повітрі).
1.10. «Замовлення» - обраний Покупцем Захід, на відвідування якого Покупець бажає придбати у Агента Квиток, для чого Покупець: погоджується з цією офертою, обирає серед вільних до продажу в Системі такий Захід, посадкове місце / місця; та щодо якого Покупець отримав від Агента підтвердження вартості Квитка, можливості його бронювання / резервування / придбання, та здійснив таке його бронювання / резервування / оплату.
1.11. «Сервісний збір» - вартість Супутніх послуг Агента, яка оплачується Покупцем одночасно та разом з Номінальною вартістю Квитка.
1.12. «Номінальна ціна Квитка» - вартість Видовищної послуги Організатора.
1.13. «Ціна Квитка» - сукупна сума Номінальної ціни Квитка й Сервісного збору.
1.14. «Правила перебування в Закладі / на Заході» - це норми й правила Закладу / Організатора, встановлені для Глядачів під час їх перебування в Закладі / на Заході;
1.15. «Система» (автоматизована система продажу квитків) - програмно-технічний комплекс Агента, призначений для ведення квиткового господарства, забезпечення обліку операцій, та реалізації можливості бронювання (резервування), замовлення та придбання Квитків, і самостійний доступ Покупців до окремих блоків якого, можливий через мережу Інтернет.
1.16. «Супутні послуги» - послуги, які нерозривно пов’язані з процедурою продажу Квитка за допомогою Системи, та які надаються Агентом та споживаються Покупцем безпосередньо під час такого продажу Квитка. До таких послуг відносяться: послуги із бронювання, резервування Квитка, послуги з обробки Замовлення (при придбанні та/або анулюванні).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах, визначених у цій публічній пропозиції (оферті), а також істотних умовах, обумовлених та підтверджених сторонами в окремому
Замовленні:
2.1.1. Між Організатором і Покупцем укладається договір на надання Видовищної послуги, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Глядачем Заходу, і споживанняВидовищної послуги, на яку Покупець придбаває у Агента Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити Агенту вартість такої Видовищної послуги (далі – Договір на надання Видовищної послуги).
2.1.2. Між Агентом і Покупцем, укладається договір на надання Супутніх послуг, за яким Агент бере на себе зобов’язання надати Покупцеві замовлені ним Супутні послуги, а Покупець обов’язується оплатити Агенту вартість таких Супутніх послуг (далі – Договір на надання Супутніх послуг). Супутні послуги нерозривно пов’язані з продажем Квитка незалежно від його форми (електронний, паперовий), процедури Замовлення (Інтернет, Call-center, касу), та форми оплати, а тому надаються Покупцеві обов’язково при кожному продажу Квитка.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Ця публічна пропозиція укласти договір (оферта) містить умови, при згоді й дотриманні яких, Покупець може придбати Видовищні й Супутні послуги, шляхом купівлі Квитка у Агента, і дія якої поширюється на всі способи здійснення Покупцем Замовлення та форми його оплати. Істотні та додаткові умови укладених: Договору на надання Видовищної послуги, та Договору на надання Супутніх послуги, містяться в цій публічній пропозиції укласти договір (оферті), та здійсненому Замовленні (його специфікації).
3.2. В результаті придбання Квитка на Захід, між Покупцем і Організатором укладається Договір на надання Видовищної послуги, визначеної у Квитку. Придбаний у Агента Квиток на Захід Організатора підтверджує зобов’язання Організатора перед Покупцем: забезпечити пропуск Глядача (тобто пред’явника Квитка) у зазначені в Квитку строки проведення Заходу, та місці розташування Закладу, з метою споживання Глядачем Видовищної послуги.
3.3. Для споживання Видовищної послуги, Покупцю / Глядачеві необхідно здійснити всі залежні від нього заходи, як-от:
3.3.1. Замовити й оплатити Квиток (процедура описана в окремому розділі цієї оферти).
3.3.2. Одержати Квиток в такі способи:
3.3.2.1. У випадку замовлення Квитка в електронній формі (Е-Квитка або М-Квитка) через Систему Організатора (он-лайн з веб-браузера за
адресою www.qievdance.com), Агент після оплати Квитка покупцем (тобто одержання Агентом від банківської установи підтвердження про списання коштів з картки міжнародної платіжної системи Покупця), формує й поміщає такий Квиток в електронній формі на електронну пошту покупця, який вказується при реєстрації Покупця в Системі. Для того, щоб скористатись Квитком отриманим в електронній формі Покупець повинен: увійти до своєї особистої поштита роздрукувати отриманий Е-Квиток (файл в форматі .pdf) на папері формату А4 (210×297мм) без будь-якого викривлення форми, формату, кольору, масштабу, а так само будь-якої іншої обробки отриманого файлу, нанесеного на Квитку тексту та/або зображення (включаючи штрих-код). Роздрукований на папері Е-Квиток використовується для проходу на Захід та пред’являється на контроль. Покупець самостійно забезпечує відкриття вкладеного електронного Квитка, його зчитування і друк на папері.
3.3.3. вчасно прибути до Закладу, в якому проводиться Захід, пройти контроль (пред’явити Квиток до погашення), і, якщо у Квитку зазначене окреме посадкове місце – зайняти його. Якщо іншого не буде вказано в умовах Організатора, які будуть обумовлені при замовленні Квитка, доступ Глядачів у Заклад, у якому буде проводитися Захід, відкривається за одну годину до запланованого початку Заходу, і триває до фактичного початку Заходу. Пройти контроль на Заході по непогашеному Квитку можна тільки один раз. У випадку якщо Глядач після проходження контролю, вийде за його межі, повторне проходження за погашеним Квитком, та пропуск Глядача на Захід буде не можливий, навіть при пред’явленні погашеного Квитка. Запланований початок Заходу обумовлюється при замовленні Квитка, і вказується у Квитку. У тому випадку, якщо Глядач зі своєї вини або ініціативи не прибув вчасно в Заклад, та/або не пройшов контроль, та/або до початку чи закінчення Заходу покинув Заклад, Організатор, за умови що він провів Захід, вважається таким, який належним чином виконав умови Договору про надання видовищної послуги (надав Покупцеві доступ до Заходу, та можливість споживання Видовищної послуги), і не несе відповідальності перед Глядачем та/або Покупцем за неотримання таким Глядачем та/або Покупцем Видовищної послуги.
3.3.4. Не залишати зі своєї ініціативи Заклад до завершення Заходу. У тому випадку, якщо Глядач зі своєї ініціативи покинув Захід до його завершення, і за умови, що Захід відповідав зазначеному у Квитку, Видовищна послуга вважається наданою / спожитою Покупцем / Глядачем у повному обсязі й належним чином.
3.3.5. Не порушувати Правил перебування в Закладі / на Заході, встановлені Організатором, та/або Закладом. Такі Правила перебування в Закладі / на Заході вказуються у Квитку й можуть бути доповнені / змінені Організатором та/або Закладом;
3.4. Супутні послуги Агента замовляються й споживаються Покупцем у момент здійснення ним замовлення Квитка на Захід за процедурою, обумовленою в цій оферті до моменту оплати Покупцем Сервісного збору у складі Ціни Квитка. Факт оплати Покупцем Сервісного збору є підтвердженням згоди Покупця з усіма умовами отримання Супутніх послуг, а також підтвердженням факту належного надання таких Супутніх послуг Агентом, та їх безспірного споживання Покупцем.3.5. Здійснюючи замовлення Квитків, Покупець гарантує та підтверджує те, що він своєчасно (тобто до придбання Видовищної та Супутньої послуги, а також послуги Доставки) отримав необхідну, зрозумілу, доступну та достовірну інформацію про замовлені ним Видовищні та Супутні послуги, а також послуги Доставки, їх кількість, вартість, якість, асортимент, основні властивості, умови використання, в тому числі назву Заходу, імена (псевдоніми) артистів, про використання чи невикористання фонограм, Номінальну ціну Квитка, Ціну Квитка, порядок і умови його придбання, використання, повернення, комісію банків та винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про осіб Організатора, Агента чи особи яка надає послуги Доставки (включаючи їх найменування, адреси місцезнаходження, ідентифікаційні коди, та контактні дані), і що така інформація була ним вірно сприйнята, та дозволила йому здійснити свідомий та компетентний вибір і здійснити Замовлення, а також усвідомлює те, що Агент уповноважений здійснювати від імені Організатора обмежений перелік дій, які спрямовані винятково на укладення Договору на надання Видовищної послуги (продаж права на відвідування Заходу й одержання Видовищної послуги Організатора), шляхом продажу Квитка. Агент не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Організатором зобов’язань, які покладені на нього Законом України «Про захист прав споживачів», або які він візьме на себе перед Покупцем за Договором на надання Видовищної послуги, а так само й за будь-які інші порушення (включаючи завдання збитків чи шкоди), допущені Організатором при організації проведення Заходу, а також не здійснює функцій Організатора, як виконавця Видовищної послуги, щодо своєчасного надання Покупцям необхідної, зрозумілої, доступної та достовірної інформації про Видовищну послугу та особу Організатора, та прийняття претензій від Покупців стосовно Видовищних послуг Організатора, тобто всі претензії щодо неналежного їх інформування, або Видовищних послуг Покупці мають направляти Організатору. Якщо між Організатором і Агентом не буде досягнута згода про інше, Агент не уповноважений та не приймає від Покупця відмову від Квитка, не повертає гроші за продані Квитки.
3.7. За належне надання Агентом Покупцеві Супутніх послуг відповідальність несе Агент.
3.8. За належне надання послуг Доставки відповідальність несе той суб’єкт господарювання, який безпосередньо надає такі послуги Покупцю, та який був обраний ним при Замовленні (тобто Агент, або інша поштова, експрес чи кур’єрська організація).

4. ПРОЦЕДУРА ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ (УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ)

4.1. Здійснюючи Замовлення, Покупець надає Агентові свої персональні дані та/або персональні дані інших осіб (Глядачів, тощо) в усній формі – призамовленні Квитка. Надаючи такі персональні дані Покупець надає Агентові право безстрокової їх обробки будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних, у тому числі з використанням Системи. У випадку, якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Агентові персональні дані інших осіб, Покупецьцим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Агентові, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Агентом. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Агента на розсилання реклами (афіш), на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).
4.2. Якщо інше не буде зазначено в умовах Замовлення, Квиток може бути замовлений і отриманий в електронній на пошту Покупця.
4.3. Замовлення Квитків здійснюється одним з таких можливих способів:
4.3.1. Он-лайн, шляхом реєстрації та доступу до Системи: (і) з веб-браузера, перейшовши на веб-сайт: www.qievdance.com, і пройшовши процедуру замовлення.
4.4. Процедура Замовлення Квитка Організатора й Супутніх послуг Агента (узгодження й підтвердження згоди кожної сторони з усіма істотними та додатковими умовами договорів, що укладаються) передбачає проходження сторонами таких обов’язкових етапів:
4.4.1. обрання Покупцем конкретного посадкового місця на обраний Захід, Квиток на який він бажає придбати, та який перебуває у вільному продажу Агента (тобто який не зарезервований, не заброньований, і не проданий на момент здійснення замовлення);
4.4.2. підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка шляхом вказівки при замовленні: форми Квитка (електронна), способу його одержання, підтвердження згоди з остаточно сформованою сумою замовлення (Ціною Квитка). Таке підтвердження Покупець робить (при електронному замовленні), або натиснувши на відповідну кнопку Системи, яка містить підтвердження згоди, при замовленні через Систему. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраної Видовищної послуги Організатора, та Супутньої послуги Агента. Здійснюючи таке підтвердження Покупець тим самим однозначно підтверджує, що він своєчасно та попередньо одержав необхідну, доступну, достовірну та не двозначну інформацію, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів» про Видовищну послугу та Супутні послуги, яка забезпечує можливість їх свідомого та компетентного вибору, і така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом.
4.4.3. підтвердження Агентом можливості замовлення Видовищної послуги й Супутньої послуги, обраного в Замовленні Квитка. Таке підтвердження Агент висловлює письмово через Систему. Після підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка, та підтвердження Агентом можливості придбання Покупцем такого Квитка, такий Квиток вважається Замовленим, та резервується за Покупцем. Такий резерв триває до оплати Покупцем замовленого ним Квитка, однак не більш ніж п’ятнадцять (15) хвилин – у випадку здійснення Покупцем замовлення через Систему. У тому випадку, якщо Покупець не оплатить замовлення (Ціну Квитка) протягом зазначеного часу резервування, замовлення вважається анульованим, і Квиток повертається у вільний продаж;
4.4.4. оплата Ціни Квитка може проводитися Покупцем в безготівковій формі. Оплата в безготівковій формі може здійснюватися шляхом оплати Ціни Квитка платіжним дорученням, або за допомогою спеціальних платіжних засобів небанківських платіжних систем, чи міжнародних платіжних систем MasterCardWorldwide, CirrusMaestro або VISA International, випущених на ім’я Покупця. За збереження та захист даних таких платіжних засобів, а також за здійснення платежу несе банк, чи інша фінансова установа які випустили платіжний засіб чи є операторами платіжної системи за допомогою якої Покупець здійснює оплату. Оплата в безготівковій формі платіжним дорученням вважається здійсненою в момент одержання Агентом коштів на свій поточний банківський рахунок. Оплата в безготівковій формі за допомогою платіжних засобів вважається здійсненою в момент одержання Агентом від оператора платіжної системи електронного підтвердження транзакції, за умови подальшого зарахування (одержання) коштів, у розмірі Ціни замовленого Квитка, на банківський рахунок Агента. До одержання Агентом на свій банківський рахунок коштів у розмірі оплаченої Покупцем суми замовлення, таке замовлення, а так само і грошова транзакція (перерахування коштів) не може бути анульоване, відмінене, або оскаржене. При оплаті платіжним дорученням чи за допомогою спеціальних платіжних з Покупця на користь банків чи операторів платіжних систем може стягуватись окрема плата за розрахунково-касове обслуговування, яка не включена в Ціну Квитка.
4.5. Квитки в електронній формі (Е-Квиток) відсилаються Покупцю протягом 10 хвилин після оплати Квитка, на електронну пошту Плокупця.
4.6. Здійснивши замовлення й одержавши Квиток, між Організатором і Покупцем укладається Договір на надання Видовищної послуги. Отримати таку Видовищну послугу може Глядач (тобто Покупець, або третя особа, у випадку укладення Покупцем договору на користь третьої особи), який пред’явить на вході в Заклад, у якому буде проходити Захід, дійсний Квиток на контроль.
4.7. Організатор зобов’язується забезпечити пропуск Глядача, який пред’явить на вході дійсний Квиток на Захід для одержання ним Видовищної послуги, заумови дотримання таким Глядачем Правил перебування в Закладі / на Заході. Дійсним вважається Квиток, який був придбаний Покупцем у Агента, за умови, що він не буде використаний (погашений) ким-небудь до проходження Глядачем контролю, або якщо його не буде анульовано та повернуто у вільний продаж. У зв’язку з цим, з метою запобігання можливості використання придбаного Квитка сторонньою особою, Покупець / Глядач повинні прикладати всіх залежних від них зусиль, завдяки яким такий Квиток, або нанесена на ньому інформація, не могли б потрапити третім особам, в тому числі не робити копії Квитка;

5. ПРОЦЕДУРА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Замовлення, в частині укладення Договору на надання Видовищної послуги (п.2.1.1.), а також Договору на надання Супутніх послуг (п.2.1.2), вважається не здійсненим, і не вимагає додаткових дій з боку Покупця й Агента, по його анулюванню (припиненню, розірванню), якщо: Покупець не підтвердив Агентові свою згоду придбати обраний ним Квиток (п.4.4.2), або Агент не підтвердив свою згоду продати Квиток Покупцеві (п.4.4.3);
5.2. Замовлення, вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і Покупцем Договору на надання Видовищної послуги припиненими, якщо:
5.2.1. Покупець не оплатив Ціну Квитка протягом п’ятнадцяти (15) хвилин після підтвердження Агентом можливості придбання Квитка, якщо замовлення здійснювалося Покупцем через Систему.
5.2.2. Глядач не прибув у Заклад у запланований час початку Заходу, та/або порушив Правила перебування в Закладі / на Заході, у зв’язку з чим, не був допущений на Захід, або був виведений із Закладу силами співробітників Організатора або Закладу до завершення Заходу, та/або втратив Квиток, і, через це не зміг одержати Видовищну послугу повністю або частково; У цьому випадку оплачені Покупцем Ціна Квитка та вартість доставки Квитка, поверненню не підлягають;
5.3. Замовлення, в частині п.2.1.1 цієї оферти (Договір на надання Видовищної послуги) вважається анульованим з ініціативи Організатора, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і покупцем договору на надання Видовищної послуги припиненими, якщо:
5.3.1. Організатор скасував свій Захід (про що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про це Покупця);
5.4. У випадках, визначених в п.5.3. цієї оферти Покупець, який не отримав Видовищної послуги, має право вимагати у Організатора повернення йому Номінальної ціни Квитка. Вартість Супутніх послуг, які були надані належним чином, у цьому випадку поверненню не підлягають;
5.5. Якщо іншого не обумовлено в цій оферті, усі й будь-які претензії по якості наданої або не наданої Видовищної послуги, а так само будь-які вимоги по поверненню Номінальної вартості Квитка, компенсації збитків чи шкоди у зв’язку із скасуванням Заходу, або якістю його проведення, можуть пред’являтися тільки Покупцем, і винятково Організаторові як безпосередньому виконавцеві Видовищних послуг. Повернення таких сум Агентом можливий тільки у випадку якщо про це між Організатором і Агентом буде досягнута окрема домовленість, і Організатор забезпечить Агента необхідними коштами для їхнього повернення Покупцям. Агент не контролює факт надання, неналежного надання чи ненадання Організатором Видовищної послуги Глядачу за проданим йому Квитком, не є присутнім на Заході, та до отримання від Організатора офіційного повідомлення, не знає про причини неналежного надання чи ненадання Організатором Видовищної послуги Глядачу. Однак для безпосереднього з’ясування всіх питань Покупцем / Глядачем, Агент на першу вимогу Покупця повідомляє йому назву й відомі Агентові контактні дані Організатора Заходу.
5.6. Якщо інше не обумовлено в цій оферті замовлення в частині п.2.1.2. цієї оферти (Договір на надання Супутніх послуг) не може бути анульоване в односторонньому порядку з ініціативи Покупця. Сервісний збір не повертається Покупцеві адже сам факт оплати такого Сервісного збору підтверджує те, що Покупець належним отримав (спожив) такі Супутні послуги.
5.7. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє підстави для його анулювання, розірвання укладених договорів, відмови від Видовищної послуги Організатора, та Супутніх послуг Агента, і такі умови задовольняють його та приймаються ним без будь-яких застережень. Покупець не має права повертати Ціну Квитка, сплачену ним за допомогою платіжних систем, шляхом визнання такої оплати недійсною, в тому числі через ненадання йому Видовищної послуги Організатором.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

6.1. ПОКУПЕЦЬ / ГЛЯДАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
6.1.1. Вказувати винятково повну й достовірну інформацію про себе, вибраний спосіб оплати та інші дані, що вказуються при замовленні Квитка. У тому випадку якщо замовлення Покупця не буде виконано / буде виконаний не коректно, не точно, або не повно через помилкові, не точні або не повні відомості про Покупця, його реквізити допущені Покупцем при здійсненні замовлення, чи його оплаті, або не вірно, або не повно або не точно викладених Покупцем при здійсненні замовлення чи його оплаті – ні Організатор, ні Агент не несуть відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за відповідним Замовленням;
6.1.2. Виконати здійснене Замовлення, у тому числі в повному обсязі оплатити його в передбачені строки, поки таке замовлення не було анульовано. Квиток по анульованому замовленню не залежно від того з чиєї ініціативи він був анульований, надходить у вільний продаж.
6.1.3. Дотримуватись Правил перебування в Закладі / на Заході.
6.2. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
6.2.1. У випадках, зазначених в цій оферті анулювати замовлення, повернути придбаний Квиток Організатору, та вимагати у нього повернення Номінальної ціни Квитка на умовах та в порядку, передбаченому Розділом Х Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України No452 від 07.07.1999 року.
6.3. ОРГАНІЗАТОР ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
6.3.1. Надати Покупцеві або Глядачеві, в інтересах якого Покупець уклав Договір на надання Видовищної послуги (п.2.1.1.) Видовищну послугу в місці й час зазначену в Квитку;
6.4. ОРГАНІЗАТОР МАЄ ПРАВО:
6.4.1. Вимагати від Покупця / Глядача належного й точного виконання умов цієї оферти, здійсненого Покупцем та прийнятого Агентом замовлення, Правил перебування в Закладі / на Заході.
6.4.2. Змінювати ціни на не замовлені (не зарезервовані) й не оплачені Квитки.
6.5. АГЕНТ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
6.5.1. Надати Покупцеві замовлені ним Супутні послуги, якщо Агент прийняв таке замовлення до виконання.
6.6. АГЕНТ МАЄ ПРАВО:
6.6.1. Вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на Покупця / Глядача, згідно умов цієї оферти, які будуть прийняті Покупцем.
6.6.2. Відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка, наданні Супутніх послуг та послуг Доставки, якщо Покупець порушує умови здійсненого ним замовлення.
6.6.3. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ

7.1. Агент несе відповідальність лише в рамках укладеного з Покупцем Договору про надання Супутніх послуг, та не є стороною, чи зобов’язаною особою в рамках укладеного між Організатором та Покупцем Договору про надання Видовищної послуги. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Агента по наданню Супутніх послуг, перед Покупцем обмежується розміром Сервісного збору, сплаченого Покупцем при придбанні Квитка для отримання Супутньої послуги.
7.2. Організатор несе відповідальність перед Покупцем за ненадання чи неналежне надання Видовищної послуги в межах укладеного Договору про надання Видовищної послуги. Неналежним наданням Видовищної послуги є надання такої послуги в супереч умовам, визначеним в Замовленні, та відображеним у придбаному Квитку. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Організатора по наданню Видовищної послуги перед Покупцем обмежується Номінальною вартістю Квитка, придбаного для отримання такої Видовищної послуги.
7.3. За невідповідність якості Видовищної послуги, чи Супутньої послуги суб’єктивним очікуванням Покупця, які не обумовлені в цій оферті, та не визначені в Квитку, Сторони відповідальності не несуть. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та естетичні враження від отриманої Видовищної послуги можуть не відповідати та не співпадати з його суб’єктивним очікуванням, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено не Організатором, та не на його замовлення (неофіційні афіші, відгуки критиків, або інших глядачів), і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним наданням Видовищної послуги.
7.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку не можливо було передбачити, та уникнути. До таких обставин зокрема відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, збої в електропостачанні, комп’ютерному обладнанні (в тому числі через дію комп’ютерних вірусів), мережах, каналах зв’язку, тощо. При цьому, у тому випадку, якщо Організатор провів Захід, на який Покупець придбав Квиток, однак Покупець / Глядач не зміг потрапити на Захід через дію непереборної сили, хворобу, страхи, чи запізнення, яке дало право Організатору не допускати Глядача в Заклад, або інші причини, які не залежать від Організатора, Договір на надання Видовищної послуги вважається виконаним належним чином, та Номінальна ціна Квитка Покупцю не повертається (не компенсується).
7.5. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Організатором, які будуть випливати з Договору на надання Видовищної послуги мають розглядатись всуді, за місцезнаходженням Організатора. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Агентом, які будуть випливати з Договору на надання Супутніх послуг мають розглядатись в суді, за місцезнаходженням Агента.